Excel Add-ins

Excel Add-Ins: Informacje

Obecna strona zawiera stworzone przeze mnie makra, znacznie usprawniające sprawność podstawowych narzędzi Excela. Każde z nich zapewnia sprawną funkcjonalność, równocześnie są to programy domorosłe -  należy się liczyć z tym, że nie każdy szczegół będzie dopracowany w 100% (np. możliwe jest, że w ramach jednego dodatku jedna z funkcji będzie opisana po polsku, inna po …

Excel Add-Ins: Informacje Read More »

Excel Add-in: Instalacja Makr

Instalacja makr Instalacja makr przebiega analogicznie jak w przypadku dodatku solver, dokładna instrukcja jak zainstalować to rozszerzenie znajduje się na: http://office.microsoft.com/pl-pl/excel-help/adowanie-dodatku-solver-HP010021570.aspx Oraz przedstawiona jest na następującym filmie:

Excel Add-in: Chart Fitter

Chart Fitter to niezwykle potężny dodatek pozwalający na znaczne rozszerzenie standardowej funkcjonalności pracy z wykresami Excela o rozwiązania znane m.in z systemów Reuters Eikon czy Bloomberg. Dzięki kilku kombinacjom klawiszy możliwe stanie się: Możliwość zmiany liczby obserwacji znajdujących się na wykresie poprzez dodanie/obcięcie obserwacji z początku bądź końca próby uplastycznienia wykresu poprzez rozsuwanie jego skali …

Excel Add-in: Chart Fitter Read More »

Excel Add-in: QAvg - Frequency Conversion Add-in

QAvg (od Quarterly Average) jest dodatkiem pozwalający na możliwość szybkiej transformacji danych między różnymi częstotliwościami (zwyczajowo miesięczna/kwartalna). Moduł umożliwia: Agregacje danych do niższej częstotliwości poprzez wykorzystanie jednej z kilku funkcji (średnia arytmetyczna, geometryczna, suma, iloczyn, wybór danej z końca okresu) Rozrzutu danych o niższej częstotliwości, na odpowiadające im miejsca w szeregu o wyższej częstotliwości Interpolacje …

Excel Add-in: QAvg - Frequency Conversion Add-in Read More »

Excel Add-in: Macro Charts

Macro Charts jest dodatkiem pozwalającym na szybkie utworzenie jednego z następujących wykresów: Wykres zmian sezonowych (seasonal plot), pozwalający na segregowanie danych dotyczących zmian bądź dynamik m/m w poszczególnych miesiącach. Wykres taki jest niezwykle przydatny podczas analizy m.in. cen żywności, danych sprzedaży detalicznej, czy produkcji budowlanej. Wykres rozrzutu (Scatter Plot) próby przekrojowej z uwzględnieniem etykiet dla …

Excel Add-in: Macro Charts Read More »

Excel Add-in: Time Series Analysis

Dodatek zgodnie z intuicją dostarcza kilka ciekawych narzędzi analizy szeregów czasowych do Excela. W jego skład wchodzą m.in: Filtr Hodricka-Prescotta (Hodrick-Prescott Filter) - implementacja popularnego narzędzia dla wygładzania szeregów powszechnie wykorzystywana m.in. w kalkulacji potencjalnego PKB. Deterministyczne odsezonowanie (Seasonal Adjustment) - możliwość wyłączenia czynnika sezonowego z wykorzystaniem prostej regresji liniowej ze zmiennymi binarnymi przypisanymi do …

Excel Add-in: Time Series Analysis Read More »

Excel Add-ins: Technical Analysis

Dodatek dostarcza kilka ciekawych narzędzi analizy technicznej do Excela. W jego skład wchodzą m.in: Ponad 25 podstawowych wskaźników AT w tym: wskaźniki trendu (MACD, Mass Index, TRIX, Vortex. Ichimoku Kinko-Hyo, ADX, KST), wskaźniki momentum (Relative Strength Index, True Strenght Index, Williams %R), wskaźniki zmienności (Boilinger Band, Donchian Channel, ATR) i wiele innych, Wykreślanie Poziomu Fibo Pliki …

Excel Add-ins: Technical Analysis Read More »

Excel Add-Ins: Linear Regression

Linear Regression to dodatek rozszerzający standardowe możliwości rozprowadzanego przez Microsoft Analysis Tool Pack (oferujący bazowy odczyt regresji liniowego). W skład pakietu wchodzi: Rozszerzenie funkcji Goal Seek umożliwiające jednoczesną optymalizacji kilkunastu (kilkudziesięciu) funkcji. Podstawowe testy diagnostyczne: Ramsey RESET, Durbin Watson, Wald, Jarque Bera Detekcja obserwacji nietypowych w oparciu o statystykę dźwigni Detekcje współliniowości w oparciu o statystykę …

Excel Add-Ins: Linear Regression Read More »

Excel Add-ins: Neighbourhood spy

Neighbourhood spy to dodatek powstały z myślą o szybkim poruszaniu się po arkuszu kalkulacyjnym w krytycznych momentach, oraz utrzymywaniu pewnego porządku. W jego skład wchodzą 3 funkcjonalności: Możliwość znalezienia, kiedy po raz ostatni seria przybierała taką wartość jak obecna komórka., Możliwość nawigacji do najbardziej aktualnej obserwacji. Możliwość rozdzielena końcoworocznych obserwacji wśród danych miesięcznych i kwartalnych …

Excel Add-ins: Neighbourhood spy Read More »

pl_PLPolish