Excel Add-Ins: Linear Regression

Linear Regression to dodatek rozszerzający standardowe możliwości rozprowadzanego przez Microsoft Analysis Tool Pack (oferujący bazowy odczyt regresji liniowego). W skład pakietu wchodzi: Rozszerzenie funkcji Goal Seek umożliwiające jednoczesną optymalizacji kilkunastu (kilkudziesięciu) funkcji. Podstawowe testy diagnostyczne: Ramsey RESET, Durbin Watson, Wald, Jarque Bera Detekcja obserwacji nietypowych w oparciu o statystykę dźwigni Detekcje współliniowości w oparciu o statystykę …

Excel Add-Ins: Linear Regression Read More »